Recents in Beach

Iedzīvotāju parādi par apsaimniekošanu turpina augt.


Apmēram 10`000,00 Ls ir vidējais Lietuviešu projekta mājas parāds pret apsaimniekotāju, kopējais Rīdzinieku parāds jau pietuvojies 20 miljonu latu robežai, diemžēl šo parādnieku dēļ cieš godprātīgie maksātāji:
  1. apsaimniekotāji bieži vien mākslīgi paaugstina tarifus apkurei un siltā ūdens uzsildīšanai, tādā veidā kompensējot deficītu ieņēmumos uz godprātīgo maksātāju rēķina;
  2. nekvalitatīva mājas pārvaldīšana;
  3. parādi par nekustamo īpašumu ir būtisks šķērslis perspektīvai mājas renovāijai.
Rezumējot, dzīvojot kaimiņos ar parādniekiem Jūs “iegūstat” augstu cenu, zemu kvalitāti un neskaidru nākotni.

Risinājumi

1. Ekonomikas ministrijas speciālisti konstatējuši, ka viens no parādu veidošanās iemesliem ir dzīvokļu īpašnieku maksājumu disciplīnas trūkums, kas saistīts ar to, ka apsaimniekotājs ilgstoši nav veicis nekādas darbības parāda piedziņai. Ekonomikas ministrijā ir izstrādāts Likumprojekts „Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā” kas paredz pienākumu namu apsaimniekotājam sūdzēt tiesā dzīvokļu īpašniekus, kuru parāds sasniedz trīs mēnešu maksājumu parādus.

Ja Jūsu kaimiņi ir nemaksātāji aktīvi vērsities pie apsaimniekotāja un pieprasiet atskaiti par veiktajiem pasākumiem un rezultātiem parādu piedziņā!

2. Kā atsevišķu nemaksātāju grupu var minēt tos dzīvokļu īpašniekus, kuru dzīvoklis ir apgrūtināts ar ķīlu. Šobrīd Saeimā atrodas likumprojekts “Grozījumi Civilprocesa likumā”, tā būtība ir dot apsaimniekotājam tiesības no tiesvedības rezultātā pārdotā nekustamā īpašuma piedzīt līdzekļus par sniegtajiem pakalpojumiem līdz 10% no ķīlas vērtības, un šī prasība tiks apmierināta pirms hipotekāro prasījumu apmierināšanas. Līdz šim šādas tiesības apsaimniekotājiem nebija, tas izskaidro to, kāpēc apsaimniekotāji gadījumos, kad parādnieka īpašumam bija uzlikta hipotēka nesniedza prasības tiesā.Pēdējie notikumi Saeimā saistībā ar šiem likumprojekta grozījumiem nav iepriecinoši apsaimniekotājiem un godprātīgajiem maksātājiem, projektu skatot Saeimas Juridiskajā komisijā atklājās argumenti kas neļauj šādā veidā risināt parādnieku jautājumu, kas savukārt nozīmē to, ka problēmai būs jāmeklē jauni risinājumi un tas var prasīt ilgu laiku.

Hipotekāro kredītu līgumos mēdz būt iekļāutas prasības savlaicīgi apmaksāt īpašuma apsaimniekošanas izdevumus, komunālos maksājumus, nedarīt jebkādas darbības, kuras var būtiski samazināt īpašuma vērtību

Ierosiniet savam apsaimniekotājam ziņot parādnieka bankai par kavētajiem maksājumiem!Lauris Bērziņš

Ierakstīt komentāru

1 Komentāri

  1. Hmm ir pagājis jau zināms laiks, kopš 2012tā un ekonomika ar mazliet saņēmusies...Nez kā tagad ir ar tām parādu lietām, domāju, ka situacija ir uzlabojusies.

    AtbildētDzēst

Pievieno savu komentāru