Recents in Beach

Zemesgrāmatā tiek veikti uzlabojumi - informācijas pārlūkošana kļūs ērtāka un pārskatāmāka.


Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata, ir publiska datu bāze, kura izplata informāciju par visiem zemesgrāmatā ierakstītajiem īpašumiem. VVZD izmanto, galvenokārt, notāri, zvērināti tiesu izpildītāji, nekustamo īpašumu speciālisti,  2010.gadā personas datorizētās zemesgrāmatas nodalījumos ielūkojās 1`193`600 reizes.

Veicot nekustamā īpašuma iegādes darījumu svarīgi ir veikt zemesgrāmatas ierakstu rūpīgu pārbaudi.

Publiskajā datubāzē iespējams pārbaudīt un iegūt informāciju par:
  • nekustamā īpašuma adresi, zemes platību un nekustamā īpašuma sastāvu (uz zemes gabala esošo ēku un būvju uzskaitījumu);
  • kas ir nekustamā īpašuma īpašnieks (tai skaitā redzēt visu darījumu vēsturi, sākot no nekustamā īpašuma pirmreizējās ierkastīšanas zemesgrāmatā) un viņa tiesību pamatu;
  • servitūtus un reālnastas, kas gulstas uz nekustamo īpašumu;
  • atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem, pēcmantinieku iecelšanu un mantojuma līgumiem;
  • lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamo īpašumu (piemēram, aizsargjoslas, elektriskie tīkli u.tml.);
  • ķīlas tiesības un to pamatu.


Zemesgrāmatu ieraksti ir publiski pieejami vai nu zemesgrāmatu nodaļā, vai interneta lapā
www.zemesgramata.lv atrodamajā datu bāzē. Piekļuve šai datu bāzei ir par maksu 3,63 Ls par pilnu attiecīgā nodalījuma norakstu, norēķinu var veikt ar kredīdtkarti vai debatkarti, pasūtīto informāciju pēc maksājuma izpildes saņemot e-pastā.

Diemžēl praksē ir gadījies, ka dēļ esošās informācijas attēlojuma formas zemesgrāmatā ir sarežģīti saprast pašreiz spēkā esošo nekustamā īpašuma statusu. Šāda situācija rodas, jo informācija tiek pievienota un uzkrāta hronoloģiski, nodalījumā norādot visas ar nekustamo īpašumu veiktās tiesību izmaiņas. Īpaši grūti nolasāma informācija mēdz būt gadījumos, kuri attiecās uz kopīpašumu un īpašumtiesībām uz domājamajām daļām.

Ņemot vērā iepriekš minēto problēmu zemesgrāmatā pašlaik notiek darbs lai modernizētu zemesgrāmatu elektronisko procesu un  uzlabotu zemesgrāmatu nodalījumos esošās informācijas pārlūkošanu. Uzsāktā projekta ietvaros paredzēts nodalīt vēsturisko informāciju no aktuālās. Realizējot projektu, datubāze tiks papildināta ar funkcionalitāti, kas ļaus ērti pārskatīt informāciju par nekustamā īpašuma pašreizējo statusu – nekustamā īpašuma īpašniekus, ķīlas, apgrūtinājumus utt. Nepieciešamības gadījumā arī turpmāk datubāzē būs iespējams aplūkot visu īpašuma zemesgrāmatas nodalījumā ierakstīto vēsturisko informāciju.
Projekta pabeigšana tiek plānota šā gada maijā. Gaidīsim!


Piemērs, kā šobrīd izskatās zemesgrāmatas nodalījums.

Ēka kurā darbojas Latvijas Republikas Saeima
(Jēkaba ielā 11, Rīgā)

Lauris BērziņšIerakstīt komentāru

0 Komentāri