Recents in Beach

Visu Latvijas nekustamo īpašumu vērtība 18,7 miljardi latu.


Kā informē Valsts zemes dienests pēc veiktajām izmaiņām kadastrālās vērtēšanas metodikā 2012.gadā atsevišķiem nekustamo īpašumu īpašniekiem kadastrālās vērtības samazināsies, bet citiem nedaudz paaugstināsies. Pēdējā laikā kadastrālo vērtību jautājumam ir pievērsta pastiprināta uzmanība, galvenokārt tādēļ, ka kadastrālā vērtība ir par pamatu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam un stājoties spēkā grozījumiem likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” ar nodokli tiek aplikti arī mājokļi, kas līdz ar to skar ikvienu Latvijas mājsaimniecību.
Kas ir kadastrālā vērtība?

Valsts zemes dienests informē, ka kadastrālā vērtība ir uz tirgus vērtībām balstīta īpašumu vērtība, kas noteikta masveida vērtēšanas procesā, izmantojot standartizētas procedūras un aprēķinus.

Zemes dienesta speciālisti uzskata, ka kadastrālās vērtības aprēķināšanas modeļi jeb formulas ir veidotas, tā lai katra īpašuma kadastrālā vērtība maksimāli tuvinātos tā tirgus vērtībai, nevērtējot katru īpašumu individuāli.

Kāpēc kadastrālā vērtība ir balstīta uz tirgus vērtībām?

Vērtība, līdz ar to arī nodokļi, mainās vienlaicīgi ar izmaiņām valsts ekonomiskajā situācijā. Pēc nekustamo īpašumu kompānijas Latio viedokļa kadastrālo vērtību ciešāka sasaiste ar tirgus vērtību ir solis pareizajā virzienā.

Visu Latvijas īpašumu kadastrālā vērtība uz 2011.gada marta mēnesi.

Kadastrālo vērtību kopsumma
Zeme
6`735`599`741 Ls
Ēkas
12`015`689`473 Ls
Kopā
18`751`689`473 Ls

Avots: Valsts zemes dienests

Vai visu Latvijas īpašumu tirgus vērtība ir tuvu 18,7 miljardiem latu, kā būtu noprotams pēc zemes dienesta sniegtās informācijas, atbilde būs nē, kopumā šobrīd kadastrālās vērtības ir zemākas par tirgus vērtībām.

Atzīstot pastāvošās problēmas kadastrālās vērtēšanas sistēmā Valsts zemes dienests ir izstrādājis jaunu koncepciju, lai ar racionāli un sabalansēti ieguldītiem resursiem panāktu kvalitatīvākas, nekustamā īpašuma tirgus vērtībām atbilstošākas un sabiedrībai izprotamas kadastrālās vērtības

Jaunā koncepcija „Kadastrālās vērtēšanas sistēmas pilnveidošanas un kadastra datu aktualitātes nodrošināšanas koncepcija” paredz nākotnē kadastrālās vērtības noteikt 85% apmērā no vidējā tirgus cenu līmeņa. Ar koncepcijas projektu iespējams iepazīties šeit


Latvijas nekustamā īpašuma nodokļu sistēma.

2012.gada likmes
Zeme
1,50%
Neizmantota lauksaimniecības zeme
3,00%
Mājokļi
0,2% (vērtības daļai līdz 40 tūkstošiem latu)
0,4% (vērtības daļai no 40 līdz 75 tūkst.latu)
0,6% (vērtības daļai virs 75 tūkstošiem latu)
Pārējās ēkas
1,50%
Inženierbūves
1,50%
Minimālais maksājums nodokļu maksātājiem
5,00Ls

Avots: Likums “Par nekustamā īpašuma nodokli”


Kadastrālās vērtības pielietojums:
  • Vērtēšanas procesā noteiktās vērtības izmanto nekustamā īpašuma nodokļu aprēķinam (kadastrālo vērtību visplašākais pielietojums Latvijā)
  • Valsts nodevas aprēķināšanai (darījumu reģistrēšanai Zemesgrāmatā, mantojumu lietu kārtošanai u.c.)
  • Zemes nomas maksas aprēķinam (piespiedu nomas gadījumos)
  • Valsts un pašvaldību zemes nomai.


 
Noderīgas saites:

Savu īpašumu kadastrālo vērtību bez maksas iespējams uzzināt portālā http://www.kadastrs.lv/
Viss par kadastrālo vērtību http://www.kadastralavertiba.lv/


Lauris Bērziņš

 

Ierakstīt komentāru

0 Komentāri