Recents in Beach

Kā nekļūdīties pērkot dzīvokli

Dzīvokli pārdot ir grūtāk nekā nopirkt, piedāvājums šobrīd pārsniedz pieprasījumu, taču pērkot dzīvokli, kas visticamāk ir viens no dzīves laikā lielākajiem pirkumiem nebūtu jauki kļūdīties un nopirkt to ko nemaz nevēlējāties. Lai dzīvokļa pirkums Jums būtu izdevīgs un tiešām atbilstu Jūsu vēlmēm, būs jāpaterē nemazums laika, lai veiktu vairāku dzīvokļu apskati un tos izvērtētu, šis uzdevums prasīs arī specifiskas zināšanas un pieredzi saistītu ar nekustamo īpašumu tirgu, apsaimniekošanas jautājumiem, un galarezultātā juridiski korektu Jūsu interesēm atbilstošu darījuma noslēgšanu.

Dzīvokļu apsakatei ieteiktu izmantot šādu tabulu, kurā piefiksēt svarīgāko informāciju par redzēto dzīvokli.

 
Atvērt : Tabula dzīvokļu salīdzināšanai

Neuzticieties visam ko Jums stāsta pārdevējs, arī pērkot dzīvokli, kuru tirgo nekustamo īpašumu aģentūra, atcerieties, ka komisijas maksu vidēji 3% no pārdošanas cenas nekustamo īpašumu aģents saņem no pārdevēja nevis no Jums, pietiekoši liela naudas summa, lai noklusētu kādu negatīvu informāciju par īpašumu. Piemēram, uzdodot jautājumu "kādi ir kaimiņi?" var rast līdzības ar situāciju veikalā paprasot pārdevējai "vai šī gaļiņa ir svaiga?", atbilde vienmēr būs ļoti pozitīva, bet vai patiesa? Lai nākotnē nerastos nepatīkami pārsteigumi ieteiktu izdarīt dažas pavisam vienkāršas lietas, ierakstiet mājas adresi www.google.lv, izpētiet atlasīto informāciju, izstaigājiet blakus esošās kāpņu telpas, satiekot kādu kaimiņu aprunājieties vai mājā ir silti, cik lieli ir komunālie maksājumi vai apmierina sētnieka darbs un tamlīdzīgi, novērtējiet no ārpuses mājas pārējo dzīvokļu logus un Jums radīsies priekštats par Jūsu potenciālajiem kaimiņiem.

Rūpīgi izvērtējiet pirkuma līguma projektu un ņemiet vērā, ka gadījumos, kad līgumu gatavo pārdevējs viņš pirmkārt domās par savām interesēm un Jums kā pircējam būtiskus nosacījumus līgumā var neiekļaut.
Piemēram īpašuma nodošana (līguma punkts) - 
"Pārdevējs nodod Nekustamo īpašumu Pircējam, noformējot Nekustamā īpašuma Nodošanas-pieņemšanas aktu, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad Pircēja īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu būs reģistrētas zemesgrāmatā." izklausās konkrēti, bet padomājiet kas notiks, ja pārdevējs sāks kavēties ar īpašuma nodošanu, teiksim dēļ īrnieka, kurš nevar laicīgi atbrīvot dzīvokli? Šajā gadījumā Jums par labu būtu bijis papildināt iepriekš minēto līguma punktu ar nosacījumu, ka ja pārdevējs nenodod īpašumu līgumā minētajā termiņā tiek aprēķināta soda nauda x% dienā no pirkuma summas. Līdzīgu nianšu pirkuma līgumā var būt gana daudz, bet ar šo vienu piemēru vēlējos norādīt kādā virzienā domāt un aizstāvēt savas intereses slēdzot pirkuma līgumu!

Pērkot dzīvokļa īpašumu jāpārbauda:
1. Zemesgrāmatā, informācija par nekustamā īpašuma sastāvu, īpašnieku, ķīlas tiesībām utml. (izmantojiet www.zemesgramata.lv )
2. Inventarizācijas lietā, vai nav veikta nesaskaņota dzīvokļa pārplānošana.
3. Izziņa par kadastrālo vērtību, nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai (izmantojiet www.kadastrs.lv)
4. Apsaimniekošanas līgums. Vai dzīvokļa īpašniekam nav komunālo maksājumu parādi. Noskaidrojiet apsaimniekošanas maksu, vidējās izmaksas par komunālajiem maksājumiem siltums, ūdens korekcija utml., labi būtu uzzināt arī par kopējo mājas iedzīvotāju parādu (pārmērīga parāda gadījumā – var tik atslēgta kāda pakalpojuma piegāde mājai).
5. Zemes noma (ja tāda ir).

Ja vēlaties uzdot jautājumu saistītu ar dzīvokļu pirkšanu, raksti komentāros, mēģināšu atbildēt!