Recents in Beach

Kas jāzin par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu īpašnieka maiņas gadījumā.


Likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"ir noteikts, ka gadījumos ja nekustamo īpašumu atsavina (pārdod), zemesgrāmatā īpašnieka maiņu var reģistrēt pēc tam, kad ir nomaksāts nodokļa pamatparāds, soda nauda un nokavējuma nauda, kā arī veikts nodokļa maksājums par visu taksācijas gadu, kurā notiek īpašnieku maiņa

Pašvaldības par nekustamā īpašuma nodokļu apmēru kārtējam taksācijas (kalendārajam) gadam paziņo maksātājam līdz tā paša gada 15.februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu viņam pēc norādītās adreses.
Nekustamā īpašuma nodoklis maksājums reizi ceturksnī - ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā., 15.augustā un 15.novembrī - vienas ceturdaļas apmērā no nodokļa gada summas. 

Zemesgrāmatu nodaļas kompetencē ir tiešsaistes datu pārraides režīma pārliecināties par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu, kā rezultātā nav nepieciešams iesniegt zemesgrāmatā pašvaldības izsniegtu izziņu par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu.

JĀŅEM VĒRĀ!, ka pērkot vai pārdodot nekustamo īpašumu gada sākumā, kad nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins vēl nav veikts, pirms dokumentu iesniegšanas zemesgrāmatā īpašuma pārdevējam būs nepieciešams doties uz pašvaldību lai atrisinātu šo problēmu, t.i . noskaidrotu nodokļa apmēru, samaksātu aprēķināto summu un saņemtu izziņu priekš Zemesgrāmatas par nodokļa parāda neesamību.

Kā tas notiek praktiski (Rīgā):

1. Jādodas uz Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldi, Rīgā, Terēzes ielā 5, 1.stāvā (nodokļu maksātāju apkalpošanas zāle).
Pieņemšanas laiki: 
- pirmdiena 8:30-17:00; 
- otrdiena, trešdiena, ceturdiena 8:15-17:00;
- piektdiena 8:15-16:00;
Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments.
Uz vietas tiek aizpildīts iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa ārpuskārtas aprēķinu.
2. Uz iesniegumā norādīto telefonu piezvana ieņēmumu pārvaldes darbiniece un paziņo aprēķināto nodokļa summu.
3. Jāveic nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu bankā.
4. Jādodas atkārtoti uz Terēzes ielu līdzi ņemot bankas apstiprinātu maksājumu uzdevumu, un jāsaņem izziņa Zemesgrāmatai par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu.

No savas praktiskās pieredzes varu teikt, ka problēmas ar izziņas saņemšanu nerodas, un tas notiek salīdzinoši ātri, izziņu ir iespējams saņemt jau nākošajā dienā.

Tomēr zināmā mērā šis ir "caurums" likumā, uzskatu, ka būtu nepieciešams definēt izziņas saņemšanas procedūru, ar noteiktiem nodokļa aprēķina un izziņas sagatavošanas izpildes laikiem, kā arī noteikt informācijas par aprēķināto nodokli nodošanas kārtību (mulsina, ka paziņošana notiek mutiski pa telefonu), to varētu ērti un droši paziņot izmantojot e-pastu.


Uzdevu attiecīgu jautājumu par minēto problēmu www.lvportals.lv , virspusīgā atbilde - vērsties pašvaldībā, apstiprina manas bažas par likuma "caurumu".

Konsultācijām iespējams izmantot:
Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes bezmaksas informatīvai tālrunis 80000850


Ierakstīt komentāru

0 Komentāri