Recents in Beach

Padomi jaunajiem uzņēmējiem.

Šorez stāsts nav par nekustamo īpašumu, kautgan pavisam bez tā arī neiztikt (skat.5.p.)


Šķirojot agrāk apmeklēto semināru un konferenču materiālus, pamanīju lapu ar pāris atziņām, kuras sev biju atzīmējis. Ceru, ka kādam jaunajam uzņēmējam/ai, tas varētu noderēt, lai topošie projekti būtu veiksmīgi un ilgtspējīgi!

Dažas tipiskākās kļūdas, kuras savos biznesa plānos pieļauj jaunie uzņēmēji:

  1. Šaurs noieta tirgus;
  2. Neliels piegādātāju skaits, vai tikai viens piegādātājs;
  3. Paviršs produkta/pakalpojuma pašizmaksas aprēķins;
  4. Pārāk optimistiskas izaugsmes prognozes;
  5. Telpu noma par nesamērīgiem izdevumiem;
  6. Pieejamā darbaspēka nepietiekama izvērtēšana

Ir vērts kritiski paskatīties uz savu biznesa ideju, jo, piemēram, banka izvērtējot Jūsu biznesa plānu samazinātu ieņēmumu daļu par vidēji 8% un attiecīgi palielinātu izmaksu daļu par 8%. Vai Jūsu projekts, joprojām būs pelnošs?

Ko darīt, ja cipari nesakrīt, bet ideja Jums liekas perspektīva?

Pats svarīgākais būtu stāstīt visiem par savu ideju, sāciet ar ģimeni, radiem un draugiem, tikai tā par Jūsu produktu vai pakalpojumu cilvēki uzzinās, kad noticēsiet sev, tad Jūsu idejai noticēs citi, un tas būs sākums veiksmīgam biznesam. Ar savu neatlaidību visticamāk Jūs atradīsiet kādu risinājumu, kā uzlabot sākotnējo biznesa plānu.

Veiksmīgu biznesu! 
Ierakstīt komentāru

0 Komentāri