Recents in Beach

Pēc TUA izmaiņām mainās dzīvokļu piedāvājumu struktūra.

No 1.septembra stājušās spēkā izmaiņas likumdošanā attiecībā uz termiņuzturēšanās atļauju izsniegšanu nerezidentiem pret nekustamā īpašuma iegādi, kā rezultātā minimālā īpašuma iegādes summa tika paaugstināta no 143`000 euro uz 250`000 euro. Minētie likuma grozījumi ir būtiski izmainījuši piedāvājumu struktūru, dzīvokļu piedāvājumu skaits kas atbilst jaunajiem termiņuzturēšanās atļauju saņemšanas kritērijiem ir būtiski pieaudzis, turpretī dzīvokļu piedāvājums par cenu 140`000 eiro,  ir palicis ļoti niecīgs.


Dzīvokļu piedāvājums - cena 140`000 eur (Rīgas centrs, izņemot Vecrīgu)
Dzīvokļu piedāvājums - cena 250`000 eur (Rīgas centrs, izņemot Vecrīgu)

Ierakstīt komentāru

0 Komentāri