Recents in Beach

Komercbankas – pret “atslēgu nolikšanu”Cilvēki vairs nevarēs atļauties dzīvokļus – tā ainu pēc 25.septembrī Saeimas atbalstu guvušā “nolikto atslēgu” principa iekļaušanas Maksātnespējas likumā iezīmē komercbankas. 

Likuma grozījumi, ieviesīs tā saukto nolikto atslēgu principu mantai, kas kalpojusi kā nodrošinājums. Tas nozīmē, ka, pārdodot mantu, kas kalpojusi kā nodrošinājums, atlikušās parādnieka saistības līdz ar izsoles akta apstiprināšanu tiks dzēstas. Šāda kārtība attieksies tikai uz gadījumiem, kad parādnieka maksātnespējas procesā tiek pārdots viņa vienīgais mājoklis. Likuma grozījumi arī paredz dzēst ne tikai parādnieka saistības, bet arī ar to saistītos galvojumus. Šīs izmaiņas attieksies uz nākotnes kredītiem.

Lai minētie likuma grozījumi stātos spēkā ar 2015.gada 1.janvāri tie jāizsludoina Valsts prezidentam, tomē pastāv liela iespējamība, ka Valsts prezidents nosūtīs šo likumu atpakaļ deputātiem, un likumprojektu izdosies "salabot" vēl šīs Saeimas pilnvaru laikā līdz 4.novembrim.Turpināsim sekot līdzi šim likumprojektam, kurš būtiski ietekmē nekustamo īpašumu nozares nākotni.

Ierakstīt komentāru

0 Komentāri