Recents in Beach

Pārdošana

Piedāvāju palīdzību nekustamā īpašuma pārdošanā:

Pilnu darījuma uzraudzību, kas sevī ietver sekojošus pakalpojumus:
- Pārdošanas piedāvājumu sagatavošana
- Īpašuma pārdošanas reklāma
- Konsultācijas par tirgus cenām
- Īpašuma prezentācija potenciālajiem pircējiem
- Hipotekāro kredītu piesaistīšana (sertificēta īpašuma vērtējuma sagatavošana) 
- Konsultācijas ar nodokļiem saistītos jautājumos;
- Juridiskās konsultācijas. (pirkuma līguma, darījuma konta līguma, pieņemšanas nodošanas akta sagatavošana) 
Sazināties ar mani vari zvanot uz tālruni - 25445525
Cerot uz veiksmīgu sadarbību!
Ģirts Zālītis